NFO Drives VD ökar sitt innehav i Bolaget

NFO Drives VD köper ytterligare 100 000 aktier
NFO Drives VD, Johan Braun, har ökat sitt innehav av aktier i NFO Drives genom att den 12 december köpa ytterligare 100 000 aktier i Bolaget. Johan äger sedan tidigare 600 000 aktier i bolaget och Johans innehav uppgår nu således till totalt 700 000 aktier. 

Mer information lämnas av
Martin Hagbyhn
, styrelseordförande i NFO Drives AB Tel 0733 – 765 700,
e-mail  

Johan Braun, VD i NFO Drives AB Tel 0765-270 338,
e-mail  

 

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

     NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.
 

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se  

Pressinfo som PDF

Topics:
  Posted by NFO Drives on december 19, 2016

 

Articles related to NFO Drives VD ökar sitt innehav i Bolaget_