NFO ställer in sin extra bolagsstämma 2016-09-19

Styrelsen inom NFO Drives har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman.  

Ärendet för den extra bolagsstämman var att ta ställning till ett förslag gällande optioner och aktier till tillträdande VDn, Johan Braun. Efter överväganden har Bolaget beslutat att ställa in stämman och Johan har erbjudits och accepterat att förvärva en större post aktier av två större ägare till NFO Drives. 

– Det är roligt att Johan vill gå in som ägare i bolaget och därigenom ta del av Bolagets utveckling, säger Marin Hagbyhn, interim VD för NFO Drives. – Nu börjar vi arbetet med att slutföra affären.


Mer information lämnas av 
Lars Elmberg, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0708 – 237 004,  e-mail  

Martin Hagbyhn, CEO i NFO Drives AB
Tel 0733-765 700, e-mail    

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning. 

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav. 

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se
Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by NFO Drives on september 16, 2016

 

Articles related to NFO ställer in sin extra bolagsstämma 2016-09-19_