Vasamuseet först i världen med ny version av störningsfri teknik

Världens första störningsfria omriktare med kapacitet på 22kW har levererats av NFO Drives för installation på Vasamuseet i Stockholm. Det är den första omriktare som kommersiellt levererats ur bolagets nya generation av störningsfria frekvensomriktare. Ordervärdet är av mindre betydelse men affären har ett stort strategisk kommersiellt värde. 

Företaget har fram till idag erbjudit omriktare från 0,37 till 15 kW. Nu har NFO Drives levererat den första störningsfria omriktaren med en kapacitet på 22 kW till Vasamuseet i Stockholm. Med denna affär fortsätter NFO Drives att stärka sin position som enda leverantör av störningsfria frekvensomriktare. 

Med NFO Drives nya plattform, baserad på modularitet, kommer vi initialt att kunna erbjuda omriktare med upp till 22 kW kapacitet och i ett nästa steg den dubbla kapaciteten 45 kW och därefter upp till 90 kW, säger Martin Hagbyhn, VD på NFO Drives. - Innovationen är baserad på NFO Drives patenterade teknologi. 

Vasamuseet blir först i världen med att köpa in den nya 22-kilowattsomriktaren. Det handlar primärt om att undvika EMC-störningar och lagerskador vid styrning av fläktar. 

Vi har en god relation med Vasamuseet som har använt NFO Drives teknologi sedan flera år. Därför känns det extra roligt att Vasamuseet också blir först i världen med vår nya version, fortsätter Martin Hagbyhn.  

Elsäkerhetsverket presenterade nyligen en rapport som konstaterade att 70 % av installationer med frekvensomriktare hade brister som kan orsaka EMC-störningar. Konventionella frekvensomriktare kan i många fall orsaka en rad EMC-problem – som att störa radiokommunikation eller överföring av elmätaravläsning via elnät. NFO Drives kräver inte att specifika EMC-krav skall vara uppfyllda, vilket också är en av anledningarna till varför Vasamuseet fortsätter att välja företagets lösningar.  

Eftersom NFOs frekvensomriktare är störningsfria, krävs inte heller exempelvis avskärmad kabel eller särskilda förskruvningar. NFOs omriktare är dessutom enkel att installera. Så nära plug-and-play man kan komma, säger Jonas Utstrand, förvaltningstekniker på Vasamuseet. 

Mer information lämnas av 

Martin Hagbyhn, CEO NFO Drives AB
Tel 0733-765 700, e-mail  

NFO Drives AB (publ) 
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning. 
NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.  

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se  
Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se  

Se även PM som PDF-fil

 

Topics:
  Posted by NFO Drives on juni 7, 2016

 

Articles related to Vasamuseet först i världen med ny version av störningsfri teknik