EDT AB blir ny återförsäljare åt NFO Drives

EDT AB blir ny återförsäljare åt NFO Drives.

EDT AB och NFO Drives har tecknat avtal om att EDT AB blir återförsäljare av NFO Drives produkter.

EDT AB levererar högpresterande elmotorer och generatorer samt effektiva styrsystem och kvalitetskomponenter över hela världen. Kunder finns inom processindustrin, verkstadsindustrin och energisektorn. EDT AB förstärker sin organisation med ytterligare en säljare, Zara Martén, som i huvudsak kommer att arbeta med NFO Drives störningsfria frekvensomriktare.

- Detta är en spännande satsning som gör oss till en leverantör av kompletta system utan att behöva skärmade kablar eftersom NFO Drives frekvensomriktare är störningsfria, säger Claes Hugoson VD EDT AB.

NFO drives räknar med avtalet skall generera en omsättning på ca 0,5 MSEK per år. EDT AB kommer att i huvudsak bearbeta sitt närområde men även erbjuda NFO Drives produkter i sin exportverksamhet.

- NFO Drives ser fram emot ett spännande samarbete och vi har redan fått vår första order av EDT AB, säger Johan Braun VD NFO Drives.

Pressinfo som PDF-fil

 

Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail

Johan Braun, VD i NFO Drives AB
Tel 0765-270 338, e-mail

 

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by on februari 10, 2017

 

Articles related to EDT AB blir ny återförsäljare åt NFO Drives