Melotte Pumptechnology B:V inleder samarbete med NFO Drives AB.

 

Pressinfo som PDF-fil
 

Mer information lämnas av
Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail
Johan Braun, VD i NFO Drives AB
Tel 0765-270 338, e-mail

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.
Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se
Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by on mars 16, 2017

 

Articles related to Melotte Pumptechnology B:V inleder samarbete med NFO Drives AB.