Exhausto AB inleder samarbete med NFO Drives

Exhausto AB inleder samarbete med NFO Drives AB.

Exhaustos samtliga 3 fas standard fläktar kommer att utrustats med NFO Drives störningsfria frekvensomriktare.

Exhausto levererar aggregat, boxfläktar, takfläktar samt brandgasfläktar till bostäder kontor, sjukhus samt skolor. Exhausto ägs av den Franska koncernen Aldes som omsätter 222miljoner Euro och har 1300 anställda och jobbar inom samma bransch som Exhausto. Exhaustos produkter är Eurovent-certifierade och levereras i största möjliga mån med EC-motorer av högsta energiklass.
I första steget skall alla Exhaustos brandgasfläktar med 3-fasmotorer, som är i behov av reglering, utrustas med NFO Drives störningsfria frekvensomriktare. Diskussioner har också inletts gällande Exhaustos större aggregat i serien ZCN/VEX5000. Detta för att ta fram en tidplan för att i ett senare skede även fasa in NFO Drives störningsfria frekvensomvandlare i dessa produkter. Fördelen med att använda NFO Drives frekvensomriktare är att Exhausto inte behöver använda skärmad kabel, och inte behöver tänka på EMC störningar. Exhausto produkter får även högre verkningsgrad och tystare gång.

NFO drives räknar med samarbetet skall generera en mindre omsättning 2017. Volymerna beräknas öka under 2018. Möjlig årsvolym under 2018 är beräknad till 1MSEK.
- Vi ser detta som en positiv start på ett djupare samarbete. Om allt slår väl ut kan NFO Drives få möjlighet att även få leverera direkt till Aldes. Detta är på längre sikt och det kommer att krävas mycket försäljningsarbete under 2017, säger Johan Braun VD för NFO Drives AB.
Denna information är sådan information som NFO är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2017-02-17.
Pressinfo som PDF-fil
 

Mer information lämnas av
Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail
Johan Braun, VD i NFO Drives AB
Tel 0765-270 338, e-mail

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.
Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se
Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by on februari 16, 2017

 

Articles related to ny återförsäljare åt NFO Drives