Störningsfri frekvensomriktare
med unika fördelar

Bild2

Frekvensomriktaren NFO Sinus är baserad på en egen patenterad teknik som ger en utspänning i form av ren sinus. Omriktaren är därmed störningsfri vilket ger en mängd unika fördelar.

Alla konventionella frekvensomriktare använder PWM-teknik – se jämförelse med vår sinusteknik nedan.

 Att styra elmotorer med NFO Sinus är:

Enkelt
  • Inga skärmade kablar

NFO Sinus uppfyller EMC-direktivet utan filter och skärmade kablar i alla miljöer, från industri och lantbruksmiljö till bostäder och sjukhus.
Befintligt oskärmat kablage kan användas och i äldre anläggningar slipper man allt arbete med ny kabeldragning.  Det finns inte heller krav på EMC-klassat installationstillbehör, typ förskruvningar och brytare.
Då installationen går snabbt och man slipper dyrt EMC-klassat kablage blir kostnaden för installationen låg.

Jfr med PWM - Alla PWM-omriktare måste installeras med EMC-klassat skärmat kablage och allt installationstillbehör måste vara EMC-klassat.

  • Inga krångliga installationskrav

För NFO Sinus finns inga speciella EMC-restriktioner gällande installationen.

Jfr med PWM - Det ställs hårda krav på hur kabeldragningen görs och installatören måste ofta ha speciell EMC-kompetens.

  • Inga begränsningar i avstånd mellan motor och omriktare

Med NFO Sinus kan man ha långt avstånd mellan motor och omriktaren – flera hundra meter. Omriktaren kan  placeras centralt på servicevänlig plats – precis där du vill ha den. Det enda som begränsar är kabelns resistans.

Jfr med PWM – Det maximala avståndet mellan omriktare och motor varierar mellan olika PWM-omriktare men är ofta begränsat till några tiotal meter.

TYST

  • Inga elektromagnetiska störningar

NFO Sinus ger en utspänning i form av ren sinus vilket gör att omriktaren är störningsfri – utan några elektromagnetiska störningar.

Jfr med PWM -  I PWM-omriktarna hackas spänningen sönder i korta pulser, vilket ger upphov till elektromagnetiska störningar (både lednings- och luftburna).

  • Inga irriterade switchljud

NFO Sinus ger inget switchljud i motorn och miljön blir därmed tyst och behaglig för både människor och djur.

Jfr med PWM – När strömmen switchas i transistorerna uppstår ett irriterade högfrekvent ljud i motorn.

SÄKERT

  • Inga lagerströmmar

NFO Sinus ger inte upphov till några lagerströmmar och motorn får därmed en längre livslängd.
NFO Drives lämnar fem års garanti på motorlager i  nya motorer.

Jfr med PWM - PWM-tekniken skapar elektriska urladdningar som slår igenom motorlagren. De gnistor som då bildas slår hål i kullagren. Motorlagren slits därför ut snabbt – ibland på bara några månader.

  • Inga jordströmmar

NFO Sinus ger inga jordströmmar och därmed kan jordfelsbrytare för både person- och brandskydd användas.
Inga vagabonderande strömmar alstras och du slipper därmed både störningar på teknisk utrustning och obehag för djur.

Jfr med PWM* - PWM-omriktare har så höga jordströmmar att det är svårt installera dem i anläggning med jordfelsbrytare och helt omöjligt med jordfelsbrytarna  för personskydd. Notera också att jordströmmarna ökar vid användning av skärmade kablar, vilket alltid krävs vid installation av PWM-omriktare!

Sinus-wave_txt_sv_600

REN SINUS – det är det som är skillnaden!

PIL GRÖN    LÄS MER OMNFO_tekniken>>


VILL DU VETA MER OM . . .    Klicka här!

MER_INFO_EMC MER_INFO_LAGER MER_INFO_JORD


*PWM = Pulse Width Modulation (pulsbreddsmodulering) används av alla konventionella frekvensomriktare på marknaden.