Patenterad teknik för motorstyrning

I NFO Sinus switchas spänningen i transistorerna så att omriktaren ger en utspänning i form av ren sinus . Det gör att man slipper alla elektromagnetiska störningar.

Konventionella frekvensomriktare, baserade på PWM-teknik, hackar sönder spänningen i korta pulser, vilket ger upphov till elektromagnetiska störningar (både lednings- och luftburna).

Skillnaden både hörs och syns!   Se filmklippet från oscilloskopet
TID: 45 sek

NFO Sinus generar inget s k switchljud i motorn. Resultatet blir en tyst miljö.

Jfr med PWM –  PWM-tekniken alstrar ett ett högfrekvent switchljud i motorn som upplevs mycket irriterande både för människor och djur.

Sinus-switch_2362px

Sinus Switch – så här fungerar den:
Switchkopplingen i varje motorfas består av två transistorer, en spole och två kondensatorer samt logik och regulatorer för styrning.

Transistorerna switchar så att strömmen i spolen är triangulär, de slår till vid nollström (s.k. soft switchning) och från vid full ström. Kondensatorerna fungerar som buffert så att strömmen till motorn blir jämn.

En regulator i switchkopplingen beräknar transistorernas timing så att spänningen till motorn överensstämmer med dess sinusformade börvärde.

Lösningen är patenterad.

 

Sinus-wave_txt_sv_600

 

REN SINUS – den optimala tekniken för motorstyrning!

Läs mer om  - Sortimentet>>