VÄLJ RÄTT frekvensomriktare

Välj rätt dimension av omriktare till den motor som ska styras: Läs av motorns nominella ström på dess märkplåt och välj omriktare som kan leverera minst denna ström kontinuerligt – se tabellen nedan.

En NFO-omriktare kan användas för att styra flera motorer – se bara till att strömmen räcker till.

Exempel: För att styra tre motorer med nominell ström 2,1A (totalt 6,3A)  välj en omriktare på 3,0 kW med kontinuerlig utström på 6,7A.
Om du vet att motorn inte kommer att köras med full ström kan du välja en mindre omriktare.
Om du vill ha möjlighet att lasta motorn över dess nominella ström måste du ta hänsyn till detta vid val av omriktare.

 

Motorns nominella ström (A): Välj omriktare i effektstorlek (kW):
<=1,3 0,37
1,4-2,1 0,75
2,2-3,5 1,5
3,6-4,9 2,2
5,0-6,7 3,0
6,8-8,8 4,0
8,9-11,1 5,5
11,2-14,8 7,5
14,9-21,5 11,0
21,6-28,5 15,0

 motorstyrning

Läs mer – Välj OEM>>